Kompost må der til når man skal dyrke afgrøder. Her er min arbejdsplan for komposten. Jeg er i gang med at lave flere kompoststationer, således at en bunke bliver flyttet til næste beholder når den alligevel omstikkes.

Jeg starter med at lave det jeg kalder køkkenkomposten. Til denne bruger jeg en lukket og rottesikret kompostbeholder. I køkkenkomposten  kommer alt det, som vi ikke kan give til hønsene dvs.

* kaffegrums og therester

* æggeskaller

* skræller og grønt

Derudover kommer der haveaffald, f.eks. blade og græsafklip

* og så hestemøg og strøelse fra hønsehuset når det lige passer

 

Når 1. beholder er ved at være fuld og det er tid til at omstikke komposten, så kommer det videre til 2. kompostbeholder. Jeg er hunderæd for rotter, så anden kompostbeholder er også en lukket rottesikret kompostbeholder. Heri blander jeg noget hestemøg i for at speede processen op.

Komposten skifter beholder hver halve år, dvs forår og efterår.

Til foråret tømmes køkkenkomposten tømmes over i en større trækompostbeholder, og der i blandes lidt strølse fra forårs rengøringen af hønsehuset og lidt hestemøg.

til efteråret tømmes denne beholder over i 2 trækompostbeholder og her skal der laves varmekompostering. Det kræver ca 1 kubikmeter kompost,. Komposten blandes med godt med strøelse fra hønsehuset og hestemøg.Der lægges et godt lag blade oven på.. Denne kompost tømmes om foråret over i den sidst beholder, og kan så ligge der og modne.